top of page

Administrative Services

                         Bilimsel Kuruluşlara  ve Komisyonlara Üyelikleri

-Sağlık  Yöneticileri Derneği (2015-)

-Türkiye Sağlık Turzmi Derneği ( Genel Sekreter, 2017-).

-Ankara Sağlık Turizm Derneği ( Yönetim Kurulu Üyesi 2017-)

-TÜSKA, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Entitüsü, Uluslararası Akreditasyon Bilim Kurulu Üyeliği, 2017-

-TÜSKA Akreditasyon Denetçisi, 2017-

-T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü,   Bilimsel Projeler Bilim Kurulu Üyeliği, (2017).

- T.C.SAĞLIK BAKANLIĞI, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü, Türkiye Sağlık Sistemi Performans Değerlendirmesi 2016, Çalışması Bilimsel Danışma Kurul Üyeliği, 2016.

bottom of page